Политика за поверителност

Добре дошли в SKIAPARTMENTSBULGARIA.COM („Сайта“). Ние разбираме, че поверителността онлайн е важна за потребителите на нашия сайт, особено при извършване на бизнес. Това изявление урежда нашите политики за поверителност по отношение на онези потребители на Сайта („Посетители“), които посещение без сключване на сделки с бизнес и посетители, които се регистрират за извършване на сделки с бизнес на Сайта и се възползват от различните услуги, предлагани от Ski Apartments Bulgaria (колективно, „Услуги“) („Оторизирани клиенти“).

„Лична информация“

се отнася до всяка информация, която идентифицира или може да се използва за идентификация, контакт или намиране на лицето, към което се отнася тази информация, включително, но не само име, адрес, телефонен номер, факс номер, имейл адрес, финансови профили, социално осигуряване номер и информация за кредитната карта. Лична информация не включва информация, която се събира анонимно (тоест без идентификация на отделния потребител) или демографска информация, която не е свързана с идентифицирано лице.

Каква лична информация се събира?

Можем да събираме основна информация за потребителски профил от всички наши посетители. Ние събираме следната допълнителна информация от нашите оторизирани клиенти: имената, адресите, телефонните номера и имейл адресите на оторизирани клиенти, естеството и големината на бизнеса, както и естеството и големината на рекламния инвентар, който Оправомощеният клиент възнамерява да закупи или продават.

Какви организации събират информацията?

В допълнение към прякото ни събиране на информация, нашите доставчици на услуги на трети страни (като компании с кредитни карти, клирингови къщи и банки), които могат да предоставят такива услуги като кредитни, застрахователни и дескрипционни услуги, могат да събират тази информация от нашите посетители и оторизирани клиенти. Ние не контролираме как тези трети страни използват такава информация, но ги молим да разкрият как използват лична информация, предоставена им от посетители и оторизирани клиенти. Някои от тези трети страни могат да бъдат посредници, които действат единствено като връзки във веригата на разпространение и не съхраняват, запазват или използват информацията, предоставена им.

Как сайтът използва лична информация?

Използваме лична информация, за да персонализираме Сайта, да правим подходящи предложения за услуги и да изпълняваме заявки за покупка и продажба на Сайта. Можем да изпращаме имейли на посетители и оторизирани клиенти относно проучвания или възможности за покупка и продажба на Сайта или информация, свързана с темата на Сайта. Можем също така да използваме лична информация, за да се свържем с посетители и оторизирани клиенти в отговор на конкретни запитвания или да предоставим искана информация.

С кого може да се споделя информацията?

Лична информация за оторизирани клиенти може да бъде споделена с други оторизирани клиенти, които желаят да оценят потенциалните транзакции с други оторизирани клиенти. Можем да споделяме обобщена информация за нашите посетители, включително демографските данни на нашите посетители и оторизирани клиенти, с нашите свързани агенции и доставчици на трети страни. Ние също така предлагаме възможността да се „откажем“ от получаване на информация или да се свържем с нас или от всяка агенция, действаща от наше име.

Как се съхранява лична информация?

Лична информация, събрана от Ски Апартаменти България, е сигурно съхранявана и не е достъпна за трети лица или служители на Ски Апартаменти България, с изключение на използването, както е посочено по-горе.

Какви възможности са на разположение на посетителите относно събирането, използването и разпространението на информацията?

Посетителите и упълномощените клиенти могат да се откажат да получават нежелана информация от или да се свързват с нас и / или нашите доставчици и свързани агенции, като отговарят на имейли според инструкциите или като се свързват с нас на адрес

Използват ли се бисквитки на сайта?

Бисквитките се използват по различни причини. Ние използваме бисквитки, за да получим информация за предпочитанията на нашите Посетители и услугите, които те избират. Ние също използваме бисквитки за целите на сигурността, за да защитим нашите Оторизирани клиенти. Например, ако Оторизиран клиент е влязъл и сайтът не се използва повече от 10 минути, ние автоматично ще излезем на Оторизирания клиент.

Как Ski Apartments Bulgaria използва информация за вход?

Ski Apartments Bulgaria използва информация за вход, включително, но не само IP адреси, интернет доставчици и типове браузъри, за да анализира тенденциите, администрира сайта, проследява движението и използването на потребителя и събира широка демографска информация.

Какви партньори или доставчици на услуги имат достъп до лична информация от посетители и / или оторизирани клиенти на сайта?

Ски Апартаменти България е сключил и ще продължи да влиза в партньорства и други партньорства с редица доставчици. Такива доставчици могат да имат достъп до определена лична информация при необходимост да знаят основа за оценка на оторизирани клиенти за допустимост на услугата. Нашата политика за поверителност не обхваща тяхното събиране или използване на тази информация. Разкриване на лична информация, за да се спази законът. Ние ще разкрием лична информация, за да се съобразим със съдебно разпореждане или призовка или искане от правоприлагаща агенция за освобождаване на информация. Също така ще разкрием лична информация, когато това е разумно необходимо, за да защитим безопасността на нашите посетители и оторизирани клиенти.

Как сайтът пази лична информация защитена?

Всички наши служители са запознати с нашата политика и практики за сигурност. Личната информация на нашите посетители и упълномощени клиенти е достъпна само за ограничен брой квалифицирани служители, на които е предоставена парола, за да получат достъп до информацията. Ние редовно проверяваме системите и процесите си за сигурност. Чувствителната информация, като номера на кредитни карти или социалноосигурителни номера, е защитена от протоколи за криптиране, за да защити информацията, изпратена по интернет. Въпреки че предприемаме разумно търговски мерки за поддържане на защитен сайт, електронните комуникации и бази данни са обект на грешки, подправяне и пробиви и не можем да гарантираме или гарантираме, че подобни събития няма да се проведат и няма да носим отговорност пред посетители или оторизирани Клиентите за всякакви подобни събития.

Как посетителите могат да коригират неточности в личната информация?

Посетителите и упълномощените клиенти могат да се свържат с нас, за да актуализираме лична информация за тях или да коригираме неточности, като ни изпратите имейл на info@skiapartmentsbulgaria.com

Може ли Посетителят да изтрие или деактивира лична информация, събрана от Сайта?

Предоставяме на посетителите и упълномощените клиенти механизъм за изтриване / деактивиране на лична информация от базата данни на Сайта, като се свържат. Въпреки това, поради архивиране и записи на изтривания, може да бъде невъзможно да се изтрие записът на Посетителя без запазване на някаква остатъчна информация. Лице, което иска да бъде деактивирана лична информация, ще я изтрие функционално и няма да продаваме, прехвърляме или използваме лична информация, свързана с това лице, по никакъв начин напред.

Какво се случва, ако политиката за поверителност се промени?

Ще уведомим нашите посетители и оторизирани клиенти да знаят за промените в нашата политика за поверителност, като публикуваме такива промени на Сайта. Ако обаче променим политиката си за поверителност по начин, който може да доведе до разкриване на лична информация, която посетител или упълномощен клиент преди е поискал да не бъде разкрита, ние ще се свържем с такъв посетител или упълномощен клиент, за да позволим на този посетител или оторизиран клиент да предотврати такова разкриване.

Връзки:

SKIAPARTMENTSBULGARIA.COM съдържа връзки към други уеб сайтове. Моля, обърнете внимание, че когато кликнете върху някоя от тези връзки, вие се премествате на друг уебсайт. Съветваме ви да прочетете декларациите за поверителност на тези свързани сайтове, тъй като техните политики за поверителност може да се различават от нашите.

Compare listings

Compare