Ръководство за купувачите

Excel Property Sofia ежедневно доказва своята работа, че е сигурен и коректен партньор в бизнеса с недвижими имоти, който винаги е защитавал интересите на своите клиенти! Ние познаваме пазара много добре, дори и най-малките детайли в бизнеса и сме готови да ви преведем през всички етапи от целия процес на придобиване на собственост – търсене и подбор, подготовка на документите до финализиране на сделката. За ваше удобство сме подготвили 7 (седем) лесни стъпки за успешна покупка на имот, трябва да следвате:

  1. Търсене на проучване на пазара на имоти – първата стъпка към намирането на перфектния имот за покупка, който отговаря на всички ваши изисквания и предпочитания, е да определите местоположението на имота. Избраната от вас внимателна изследователска област отговаря ли на вашите интереси, какви предимства и слабости има, перспективи за развитие и потенциал за растеж на цените на имотите – това ще гарантира рентабилността на вашата инвестиция. Бързо и лесно в уюта на вашия дом, разгледайте подробно нашия уебсайт www.SkiApartmentsBulgaria.com, където ще намерите най-атрактивните имоти за продажба през цялата година и много интересна информация за най-добрите ски курорти в България – Банско, Боровец, Пампорово, Витоша-София.
  2. Свържете се с нас, за да зададем въпрос – във всеки удобен за вас момент по телефон или имейл, свържете се с нас и ние ще се радваме да отговорим на всички ваши въпроси. Ние сме професионалисти с дългогодишен опит, разполагаме с информация за търсенията и предлагането на пазара на имоти, имаме реалистичен поглед върху нивата на цените въз основа на многобройни сделки, които сме сключили за нашите клиенти. За всеки нормален човек закупуването на имот е процес, който обикновено се случва 2-3 пъти в съзнателен живот, а за нас това е рутина. След като отговорите на няколко кратки въпроса от нашите консултанти, можем да определим параметрите на търсене на вашия имот – след местоположение, тип имот, жилищна площ, застроена площ, бюджет и финанси, спешност на покупка и т.н.
  3. Подредете оглед, резервирайте имот – след като обсъдим и анализираме всички ваши изисквания и предпочитания за покупка на недвижими имоти в България, ще подготвим кратък списък на имотите, чиито параметри отговарят на предварително зададените критерии и ще организираме преглед на този имот , От доста време съвременните информационни технологии навлизат в бизнеса с недвижими имоти в България. Чрез нашите корпоративни уеб сайтове ние можем да предоставим пълна и изчерпателна информация за всеки имот за продажба – описание на имота, копия на документи за собственост, фотогалерия, архитектурна рисунка на имота, видео, местоположение на интерактивна карта и дори „Street View“ , Това е огромно предимство в съвременния бизнес, особено за нашия широк кръг чуждестранни клиенти, които могат да резервират имот чрез заплащане на депозита директно по интернет, дори преди да успеят да организират пътуването си до България, но това ще гарантира за тях предпочитания имот!
  4. Плащане на депозит, договаряне на условията – след като направите преглед на предпочитаните от вас имоти, обсъдете с вашия консултант предимствата и недостатъците на всеки недвижим имот, които се проверяват. Създайте кратък списък с вашите приоритети и възможни компромиси, които сте готови да направите. Ако е необходимо или се съмнявате, поискайте втори оглед на някои от имотите, върху които сте насочили интереса си. Задайте въпроси на вашия съветник, отговорите на които ще ви помогнат да вземете най-важното си решение за избор на недвижим имот за покупка. Следващата стъпка е да заплатите депозит за имота, което ще гарантира, че този имот ще бъде премахнат от пазара за продажба и няма да бъде предложен на други потенциални купувачи в определения период на Договора за депозит, а вие сте единственият лице, което ще закупи този имот при условията и цената, записани в този договор. Всички офертни цени на недвижимите имоти подлежат на договаряне, но вашите очаквания и коментари трябва да бъдат разумно изпълними !!!
  5. Правни съвети, подготовка на предварителен договор – при сделки с недвижими имоти винаги препоръчваме да използвате услугите на практикуващ адвокат. За безопасността на нашите клиенти винаги сме готови да предоставим услугите на нашите Адвокати, които имат дългогодишен опит в решаването на казуси в областта на недвижимите имоти. Законно остава правото на всеки клиент да избере Адвокат, който не е пряко свързан със сделката, за да защити своите интереси. Всеки адвокат в България е длъжен да ви дава юридически съвети, в съответствие с действащите закони, за невярна или подвеждаща информация, тя също е обект на наказателна отговорност. Вашият назначен Адвокат ще подготви предварителен договор за продажбата, в който ще бъдат записани всички условия за придобиване на имота – контрагенти, предмет на договора, цена и начин на плащане, осигуряване на финансиране, срокове за изпълнение, неустойки , и не забравяйте, че плащането на хонорарите на адвоката е инвестиция във вашата сигурност!
  6. Подготовка на документи за данъците по сделката – след подписване на предварителния договор за продажба, започва процесът по подготовка на документите по сделката. За всяка от сделките с недвижими имоти в България е необходим пакет от документи, най-важните от които са: документ за собственост (нотариален акт), данъчна оценка, скица на поземления имот, кадастрална схема на имота, удостоверение на тежести на собствеността и др. Подготовката на всички необходими документи отнема 2 до 4 седмици, през което време Вашият Адвокат ще извърши пълна проверка на тези документи и собствеността върху имота, за да гарантира вашата сигурност в сделката. Едва след като вашият консултант получи потвърждение от Адвоката за истинността и автентичността на документите върху имота, ще уреди дата и час в Нотариуса да бъде подписан окончателният договор под формата на заверен акт. При придобиване на недвижими имоти в България по закон трябва да се заплащат три основни такси: Данък върху прехвърляне на правата на собственост (Местен данък), Данък за вписване на сделката в имотния регистър (такса за вписване) и Нотариална такса – сумата от които е сума, равна на 3,5-4% от стойността на имота според местоположението му.
  7. Подписване на окончателния договор, финализиране на сделката – това е последната и най-важна стъпка, която на практика удостоверява прехвърлянето на собствеността върху имота. Подписването на окончателния договор под формата на нотариален акт се извършва пред Нотариус с района на действие региона, в който се намира конкретният недвижим имот след предварително уговорения ден и час. Всички оперативни нотариуси и техните региони на дейност са вписани в регистъра на Нотариалната камара на Република България. Задължение на всеки нотариус е да регистрира подписания нотариален акт в имотния регистър в Агенцията по вписванията на Министерството на правосъдието. Нотариусът, действащ като поръчител, който представлява официалната власт в страната и основната му цел е да удостовери дали има законови пречки за прехвърлянето на собствеността върху конкретния недвижим имот. В случай, че която и да е от страните по сделката може да не присъства директно, в българското законодателство са предвидени възможности за представителство чрез изрично подготвено за целта нотариално заверено пълномощно.

ЧЕСТИТО! Вече сте горд собственик на мечтания ви имот в България!

Compare listings

Compare