Условия за ползване

МОЛЯ ПРОЧЕТИ! SKIAPARTMENTSBULGARIA.COM ИЗИСКВА СЪОБРАЖЕНИЕ ЗА И КАТО УСЛОВИЕ ЗА ДОБАВАНЕ НА ДОСТЪПА.

ЧЕТЕНЕ И ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И ЧЕТЕНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ПРИВАТНОСТТА НА SKIAPARTMENTSBULGARIA.COM ИЗИСКВАТ СЪОБРАЖЕНИЯ за SKIAPARTMENTSBULGARIA.COM, КОЙТО ВИ ДАВА ДА ВИ ПРАВЕТЕ, ЧЕТЕТЕ ИЛИ ВЗАИМЕТЕ СЕ ИЛИ ВЗАИМИ.

ВСИЧКИ ЛИЦА СА НАМАЛЕН ДОСТЪП ДО ТАЗИ САЙТ, ЧЕ НЕ ЧЕТЕТЕ И ПРИЕМЕТЕ УСЛОВИЯТА ЗА УПОТРЕБА И ПОЛИТИКАТА НА ЧАСТНОСТТА.

Чрез ВИЖДАНЕ, ПОСЕЩЕНИЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С SKIAPARTMENTSBULGARIA.COM ИЛИ С НЯКОЙ БАНЕР, POP-UP, ИЛИ РЕКЛАМИРАНЕ, ЧЕ СЕ ЯВЯТ ВИ, СЪГЛАСЯВАМЕ С ВСИЧКИ РАЗПОРЕДБИ НА ТОЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛИТИКАТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА. ,

ВСИЧКИ ЛИЦИ ПРИ ВЪЗЛИЦАТА НА 18 ГОДИНА СА ДАНЕН ДОСТЪП ДО SKIAPARTMENTSBULGARIA.COM. АКО СТЕ СЛЕД 18 ГОДИНИ ВЪЗРАСТ, НЕЗАБАВНО ЗА ВИ ДА ПОСЕТИТЕ, ПРОЧЕТЕТЕ ИЛИ ВЗАИМЕТЕ С SKIAPARTMENTSBULGARIA.COM ИЛИ НЕГО СЪДЪРЖАНИЕ В НЯКОЙ ПОРЪЧКА. SKIAPARTMENTSBULGARIA.COM СПЕЦИФИЧНО ДЕЙСТВА ДОСТЪП ДО ВСИЧКИ ИНДИВИДУАЛНИ, КОИТО СЕ ЗАВЪРШВАТ ОТ Акта за частна личност на децата (COPA) от 1998 г.

SKIAPARTMENTSBULGARIA.COM ЗАДЪРЖАВА ПРАВОТО ДА ОТСТЪПЕТЕ ДОСТЪП ДО ЛИЧНО ИЛИ ВИЖДАНЕ ЗА ВСЯКАКВА ПРИЧИНА. ПРИ УСЛОВИЯТА НА ПОЛИТИКАТА НА ЧАСТНОСТТА, КОЯТО ПРИЕМАТЕ КАТО УСЛОВИЕ ЗА ВИЖДАНЕ, SKIAPARTMENTSBULGARIA.COM е разрешено да събирате и съхранявате данни и информация за целите на изключването и за МНОГО ДРУГИ ИЗПОЛЗВАНИЯ.

УСЛОВИЯТА НА ДОГОВОР ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ МОЖЕ ДА ПРОМЕНЯТ ОТ ВРЕМЕ ДО ВРЕМЕ. ПОСЕЩАТЕЛИТЕ СА ПОТВЪРЖДАВАЩ ЗАДЪЛЖИТЕЛНОСТ, КАТО ЧАСТ ОТ РАЗГЛЕЖДАНЕТО ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ SKIAPARTMENTSBULGARIA.COM, ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ ТЕМИ, ИНФОРМИРАНИ ОТ ПРОМЕНИТЕ.

СТРАНИ В УСЛОВИЯТА ЗА УПОТРЕБА НА УПОТРЕБА

Посетителите, зрителите, потребителите, абонатите, членовете, филиалите или клиентите, наричани заедно като „Посетители“, са страни по това споразумение. Уебсайтът и неговите собственици и / или оператори са страни по това споразумение, наричано по-долу „Уебсайт“.

УПОТРЕБА НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ТОВА САЙТА

Освен ако не сте сключили изричен писмен договор с този уебсайт за противното, посетителите, зрителите, абонатите, членовете, филиалите или клиентите нямат право да използват тази информация в търговска или публична обстановка; те нямат право да го излъчват, копират, запазват, отпечатват, продават или публикуват части от съдържанието на този уебсайт. Преглеждайки съдържанието на този уебсайт, вие приемате това условие за гледане и потвърждавате, че всяко неоторизирано използване е незаконно и може да ви наложи граждански или наказателни наказания. Отново Посетителят няма никакви права да използва съдържанието или части от него, включително неговите бази данни, невидими страници, свързани страници, основен код или друга интелектуална собственост, която сайтът може да съдържа, по каквато и да е причина за каквото и да било използване. Нищо. Посетителят се съгласява с ликвидирани щети в размер на 100 000 щатски долара в допълнение към разходите и реалните щети за нарушение на тази разпоредба. Посетителят гарантира, че той или тя разбира, че приемането на тази разпоредба е условие за гледане и че преглеждането представлява приемане.

Собственост на уебсайт или право да се използва, продава, публикува съдържанието на този уебсайт

Уебсайтът и неговото съдържание са собственост или лицензирани от него. Материалите, съдържащи се на уебсайта, трябва да се считат за собственост и авторски права. Посетителите нямат никакви права върху съдържанието на сайта. Използването на съдържанието на уебсайта по някаква причина е незаконно, освен ако не е направено с изричен договор или разрешение на уебсайта.

ХИПЕРЛИНГИРАНЕ КЪМ САЙТА, ​​КОМРАНДИРАНЕТО, „ФРАМИРАНЕТО“ И РЕФЕРЕНЦИОННИЯ САЙТ ЗАБРАНЕНО

Ако не е изрично разрешено от уебсайта, никой не може да хипервръзва този сайт или части от него (включително, но не само логотипи, търговски марки, марки или материали, защитени с авторски права) към тях по някаква причина. Освен това нямате право да препращате URL адреса (адреса на уебсайта) на този уебсайт в никакви търговски или нетърговски медии без изрично разрешение, нито пък имате право да „рамкирате“ сайта. Вие изрично се съгласявате да си сътрудничите с Уебсайта, за да премахнете или деактивирате всякакви такива дейности и носите отговорност за всички щети. С настоящото се съгласявате на ликвидирани щети в размер на 100 000,00 щ.д. плюс разходи и реални щети за нарушаване на тази разпоредба.

ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА САЙТА

Уебсайтът не носи отговорност за точността на съдържанието на този уебсайт. Посетителите поемат целия риск от гледане, четене, използване или разчитане на тази информация. Освен ако по друг начин не сте съставили изричен договор, който противоречи на уебсайта, нямате право да разчитате на каквато и да е информация, съдържаща се тук, като точна. Уебсайтът не дава такава гаранция.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДА, ПРИЧИНЕНА С КОМПЮТЪР ИЛИ СОФТУЕРИ ОТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТОВА САЙТА ИЛИ НЕГО СЪДЪРЖАНИЕ ПОСЕЩИТЕЛЯ ПРЕДПОЛАГА ВСИЧКИ РИСК ОТ ВИРУСИ, РАБОТИ ИЛИ ДРУГИ КОРУПЦИОННИ ФАКТОРИ.

Уебсайтът не поема никаква отговорност за повреда на компютри или софтуер на посетителя или което и да е лице, с което посетителят впоследствие комуникира от корумпиращ код или данни, които по невнимание се предават на компютъра на посетителя. Отново посетителите разглеждат и взаимодействат с този сайт, или банери, изскачащи прозорци или реклама, показвани на него, на свой риск.

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ВРЕДА, ПРИЧИНЕНА ОТ ИЗТЕГЛЕНИЯ

Посетителят изтегля информация от този сайт на свой риск. Уебсайтът не дава гаранция, че при изтеглянията не се развалят компютърни кодове, включително, но не само, вируси и червеи.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Преглеждайки, използвайки или взаимодействайки по какъвто и да е начин с този сайт, включително банери, реклама или изскачащи прозорци, изтегляния и като условие на уебсайта да позволи законното му гледане, Посетителят завинаги се отказва от всички права на искове за щети от всякакви и цялото описание, основаващо се на причинителен фактор, което води до всяка възможна вреда, без значение колко гнойна или обширна, независимо дали физическа или емоционална, предвидима или непредвидима, независимо дали е от личен или бизнес характер.

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Посетителят се съгласява, че в случай, че причини щети, които Уебсайтът е длъжен да заплати, Посетителят, като условие за преглед, обещава да възстанови Уебсайта за всички.

ТВЪРДЕНИЯТА

Посетителят се съгласява като условие за преглед, че всяка комуникация между Посетителя и Уебсайта се счита за подаване. Всички материали, включително части от тях, графики, съдържащи се в тях, или което и да е от съдържанието на подаването, стават изключителна собственост на Уебсайта и могат да бъдат използвани, без допълнително разрешение, за търговска употреба без допълнително разглеждане от какъвто и да е вид. Посетителят се съгласява да съобщава само тази информация на Уебсайта, която желае завинаги да позволи на Уебсайта да използва по какъвто и да е начин, както сметне за добре. „Изпращанията“ също са разпоредба на Политиката за поверителност.

СЪОБЩЕНИЕ

Не се дължи никакво допълнително известие от какъвто и да е вид по някаква причина, Посетителят и Посетителят изрично гарантира, че правото на известие се отменя като условие за разрешение за преглед или взаимодействие с уебсайта.

СПОРОВЕ

Като част от съображението, което Уебсайтът изисква за преглед, използване или взаимодействие с този уебсайт, Посетителят се съгласява да използва обвързващ арбитраж за всякакви искове, спорове или спорове („ИСКАНЕ“) от всякакъв вид (независимо дали в договор, деликт или друго) произтичащи от или свързани с тази покупка, този продукт, включително проблеми за заявяване, проблеми с поверителността и условия на използване.

Арбитражът се провежда в съответствие с правилата на Американската арбитражна асоциация, които са в сила от датата на представяне на спора пред Американската арбитражна асоциация. Информация за Американската арбитражна асоциация, нейните правила и нейните формуляри е достъпна от Американската арбитражна асоциация, 335 Медисън Авеню, Етаж 10, Ню Йорк, Ню Йорк, 10017-4605. Изслушването ще се проведе в града или окръга на Продавача.

В никакъв случай зрителят, посетителят, членът, абонатът или клиентът няма право да отиде в съда или да проведе съдебно заседание. Зрител, посетител, член, абонат или клиент няма да имат право да участват в досъдебно откриване, освен ако не е предвидено в правилата; няма да имате право да участвате като представител или член на който и да е клас ищци, отнасящи се до всеки иск, предмет на арбитраж; решението на арбитъра ще бъде окончателно и задължително с ограничени права на обжалване.

Преобладаващата страна се възстановява от другата страна за всички и всички разходи, свързани с арбитражния спор, включително адвокатски такси, такси за събиране, такси за разследване, пътни разноски.

ЮРИСДИКЦИЯ И МЯСТО

Ако някой въпрос, свързан с тази покупка, ще бъде изправен пред съд, пред или след арбитраж, Viewer, посетител, член, абонат или клиент се съгласява, че единствената и надлежна юрисдикция са държавата и градът, декларирани в информацията за контакт на уеб собственика, освен ако тук не е посочено друго. В случай, че съдебните спорове са във федерален съд, подходящият съд е най-близкият федерален съд до адреса на продавача.

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Зрител, посетител, член, абонат или клиент се съгласява, че приложимото право, което се прилага, във всички случаи е това на държавата на Продавача.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЗКА

Продавачът на този продукт е:
Пощенски адрес:
Ски Апартаменти България
Ул. Лидице 27
Гео Милев, София 1111
България

Имейл за връзка: info@skiapartmentsbulgaria.com, Всички права запазени.

Compare listings

Compare